Custodian records

Getoonde modellen

Alle modellen, acteurs, actrices en andere personen die op deze website worden gepubliceerd, al dan niet in seksuele handelingen, waren ouder dan achttien jaar toen de beelden werden gecreëerd. De eigenaars en de exploitanten van deze Website zijn niet de primaire producenten.

De primaire producenten hebben van alle modellen, acteurs, actrices en andere personen de leeftijd vastgesteld door middel van controle van een legitimatie. Van deze legitimatie is een kopie aanwezig in het archief van de primaire producent.

Copyright Porno Gemist ©

© Porno Gemist. Niets van deze website mag worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt door middel van druk, microfilm, fotocopie, plaatsing van teksten en/of afbeeldingen en/of films op andere websites of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs/makers. Porno Gemist verplicht bij het gebruik van Porno Gemist Content door middel van een Porno Gemist Content “Embed” dat er een bronvermelding staat naar Porno Gemist (rel=”follow”).

Laatste wijziging: 20 december 2013